در اینجا تمامی سوابق تراکنش های موفق و ناموفق شما جهت اطلاع شما وجود دارد.

اگر در هنگام تکمیل فرایند خرید منصرف شده و یا دچار مشکل شدید، تراکنش و تلاش برای خرید شما ثبت می شود اما در قسمت جزئیات، لینک دانلود قرار نمی گیرد.

در صورت تمایل به خرید محصولی که قبلا فرایند خرید آن ناتمام مانده، باید به سبد خرید رفته و فرایند خرید را تکمیل کنید.