برای خرید بایستی ابتدا عضو شده و سپس وارد حساب کاربری شوید.

پس از ورود، امکان خرید برای شما فعال می گردد.

توجه: در هنگام ثبت نام، از صحت ایمیلی که وارد می نمایید اطمینان حاصل کنید.

برای موارد زیر ثبت ایمیل معتبر الزامی است:
۱- پسورد ورود به سایت به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.
۲- لینک دانلود کتاب لاتینی که خریداری می کنید به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.
۳- رسید خرید به ایمیل شما ارسال می شود.
۳- پیگیری خرید و دیگر موضوعات تنها از طریق آدرس ایمیل معتبر مخصوص به شما قابل پیگیری می باشد.

سبد خریدتان خالی است.

آدرس ایمیلی که رسید خرید به آن فرستاده می شود، همان آدرس پیش فرض ( ایمیل شما در هنگام ثبت نام) می باشد.

فقط قسمت نام و نام خانوادگی را برای پیگیری های بعدی پر نمایید