کاربر محترم هم اکنون می توانید به آدرس وبسایت های ناشران بین المللی کتاب های لاتین مراجعه کنید و مطابق نیاز خود جستجو کنید و هر کتابی می خواهید را سفارش دهید.

عمدتا کتاب هایی قابل تهیه می باشند که آنلاین بوده و نسخه دیجیتالی از آنها در اینترنت موجود باشد برای این منظور و اطلاع از آنلاین بودن و یا نبودن کتاب مورد نظر خود حتما به این سایت Worldcat مراجعه کنید و اطلاعاتی  در مورد آنلاین بودن کتاب، قبل از سفارش کتاب بدست آورید.

حتی اگر کتابی لاتین نیاز دارید که آنلاین نیست، حتما سفارش دهید. داکمن تلاش خود را برای تهیه کتاب مورد نیاز شما خواهد کرد. لیستی از برخی ناشران کتاب های آنلاین که امکان تهیه نسخه الکترونیکی کتاب از آنها ممکن است:

SCRIBD

Springer E-Books